• பதவி உயர்வு காலம்: வரம்பு இல்லை
  • பதவி உயர்வுகள்: 100% டெபாசிட் போனஸ்