• სარეკლამო პერიოდი: არანაირი შეზღუდვა
  • აქციები: 100% დეპოზიტის ბონუსი